Wienklassicismen

1750-1800

Musiken ännu mer tillgänglig. Konserthus Öppnas.
Musik till sällskapsdans.
Symfoniorkestrar
Opera Buffa (Komisk opera)
Idoler! (Mozart, Beethoven…)
Instrument: Hammarklaver.

Joseph Haydn (1732- 1809)

Han räknas som Wienklassicimens fader och var inspirationskälla för Mozart och Beethoven. En stråkkvartett består av 2 violiner, viola och cello.

Haydn -Stråkkvartett nr 77 -Kejsarkvartetten–>
Haydn- Trumpetkonsert i Eb dur–>

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Mozart- Nattens Drottning, Aria ur operan Trollflöjten–> Handlingen är ett fantasirike, där Sarastro och hans prästerskap regerar. Detta blev Mozarts sista opera, med premiär i september 1791. Han avled samma år i december, 35 år gammal.
Mozart -Turkisk Marsch–> Ur pianosonat nr 11 i A-dur (K331) 3:e satsen -Alla Turca.
Mozart – Symfoni nr 40 i G-moll, 1:a satsen –> Mozarts näst sista symfoni, komponerar 1788. En av hans två symfonier i Moll ( med symfoni 25).
Mozart- Eine kleine Nachtmusik–>
Mozart – Rex Tremendae Majestaestic ur Requiem (dödsmässa)–> Mozarts sista verk, som han skrev på sin dödsbädd.
Partiturets hemlighet -Don Giovanni –>

Ludwig van Beethoven (1770- 1827)

Beethoven- Månskenssonaten–> 1:a satsen ur Pianossonat nr.14, Ciss moll. Det sägs att stycket var tillägnat en av hans elever som han var förälskad i.
Beethoven- Symfoni Nr.5–> Ofta kallad Ödessymfonin. Komponerad 1804-1807. De fyra tonerna i temat är ”ödet som knackar på min dörr”. Var då i 30-års åldern, och hade börjat få problem med sin hörsel.
Beethoven – symfoni Nr. 9 i D-moll, op.125, 4:e och sista satsen–> Ofta kallad Körsymfonin, och hans sista symfoni. Premiär i Wien 1824, Med Beethoven själv som dirigent trots att han då var helt döv. Texten är från en dikt av Friedrich Schiller. ”Till Glädjen” – handlar om att alla människor ska bli bröder.

Vad är grejen med Upplysningstiden–>

Sjung/Spela

Beethoven – An die Freude/Månaderna
Bellman  – Käraste Bröder
Beethoven – 7:e symfoni –> Rytmläsning 1/4, 1/8, 1/16 punkterade
Beethoven -Ode to Joy -Piano melodi m vh –>
Haydn – Surprise Symphony – Piano m vh –>