Musikhistoria -Klassisk musik

Mål

– Föra resonemang om hur musiken haft för påverkan historiskt på individer och samhällen.
– Urskilja musik och instrument från olika epoker i musikhistorien.

Konstmusik–Häfte –>
Konstmusik- Uppgifter –>


Slide om Västerländsk Musikhistoria–>

Spännande faktasida om Musikhistoria –>

Ca 3000 år musikhistoria under 13 minuter–>

Historiesajten –> Historiska fakta om t.ex. kompositörer

Människan och Musiken

När började människan musicera?  Vi får gissa. Hjärtat i kroppen slår en stadig rytm, vi har en strävan att utföra rörelser och arbete till en rytm eller puls. Jägarna härmade djurens läten vid jakt för att locka till sig bytet. Förmodligen utvecklade våra förfäder rytmen och kompade arbete och dans på olika trummor. Pilbågen som användes vid jakten kana ha avgett en ton när strängen släpptes vilket var en bit på väg till att göra stränginstrument.

Musik var ett sätt att komma i kontakt med högre makter (och kan väl vara det även idag!). Tacksamhet för god jakt eller bön om god skörd. Rytmen och sången var länge dominerande i musik. Melodiinstrument tillkom sent. Det kan har varit djurhorn eller urkarvade trädstammar (aborginernas diggerdoo), vinare.

TESTA DIG

Musikhistoria–>

En låt i olika genrer

16 genrer på låten What a Wonderful world–>
Fly me to the Moon i 15 varianter–>
1500 olika musikstilar–>
Lista över musikaliska former, stilar och genrer–