Renässansen

Ca 1450 -1600

Pånyttfödelse och blomstrande kultur, nyfikenhet, uppfinningar…
Sakral Musik – Polyfoni (Palsestrina)
Behov av att uttrycka sina känslor (Madrigaler)
Underhållning (Commedia de´ll arte
Kastratsångare
Instrument: Luta, Viola da Gamba, Flöjter i olika stämmor, skalmejor, krumhorn.

Palestrina–>
John Dowland–>
Pavane & Galliard— Antony Holborne (1545〜1602)–>
Gregorio Allegri: Miserere–>
Profan musik – Greensleves–>
Sakral musik -O Magnum Mysterium av Victoria–>

Sjung o Spela

Viva la Musica       Michael Praetorius
Sankt Örjan           Sverige (Kl.12.00 P1, från Klockspelet i Stadshustornet, Sthlm)
Greensleves
Fest det är i staden  Dansmelodi från 1500-talet
La Folia – klockspel m bastab –>