Ensemblespel & Elbas

Vad är en ensemble?

En musikensemble kan se ut på många olika sätt. Allt ifrån 2 musiker till ett hundratal, vokal, instrumental eller blandad ensemble. Vi har som mål att försöka få ihop ensembler bestående av:

– Sång
– Ackordinstrument (Piano, gitarr, ukulele)
– Slagverk, percussion (Trumset, Djembe, Congas, bongos mm.)
– Elbas

Mål

– Delta i gemensam sång och ensemblespel
– Spela och sjunga med tajming
– Lära elbasens delar, spela grundtoner på lösa strängar och i 1:a läget.

Bas tabulatur

Från tunnaste strängen, ramsa – Grodan Dansar Eldrig Ensam
Tabulatur eller Tab som vi vanligtvis säger, är ett sätt att notera var och på vilken sträng man ska sätta ner vänster finger. Om man inte trycker så säger man att man spelar på lösa strängar, E A D G

Stämma basen–>
We will Rock you –>
Story of the Bass->

Kolla om du kan Elbasens delar:

BASTONER

Här hittar du de flesta ”vanliga” toner på elbasen – upp till och med femte bandet. På elbas spelar man i regel inte ackord utan då är det enskilda toner det handlar om istället.
Bastoner -till 5:e band–>
Mer om bas –>

Andra toner i basen än grundton
Detta är bra att känna till när du spelar bas:
Ibland kan ackordföljden se ut t. ex så här -> I C I C/E I FI G I
I andra takten stöter vi på C/E – alltså två toner i samma takt och samtidigt! Eller, inte riktigt – för slashtecknet talar istället om för oss följande: C-ackordet med tonen E i basen – alltså innebär det till exempel på piano att man i högerhanden spelar ett C-dur och i vänster hand tar man tonen E istället för C. Och du som basist spelar helt enkelt E. 

KOM IHÅG: Vid slashtecken på bas, spela tonen TILL HÖGER OM SLASHET.

Mer om basspel –>