Piano

Stamtonerna

Stamtonerna är de vita tangenterna på pianot, alfabetet A-G. Du ser svarta tangenter som är i 2- resp 3 grupp. Tonen A hittar du som du ser nedan, i 3-gruppen, mellan de två längst till höger, överst. När man går längre till höger på klaviaturen så går man uppåt i tonregistret, dvs högre ton.

Pianots grunder 1–>
Så fungerar notsystemet–>
Pianots grunder 2–>
Rytmiseringar i vänster o höger hand–>
Ackordanalys –CFG- Ode to Joy –>

De svarta tangenterna

De svarta tangenterna är varianter på stamtonerna.
– Med ett kors framför noten, går man till den svarta som är till höger. Man höjer tonen. Till stamtonen lägger man till ändelsen -iss. Ett höjt F, blir fiss (F#).
– Med ett b-förtecken framför noten, går man till vänster. Man sänker tonen. Til stamtonen lägger man till ändelsen -ess. Ett sänkt G, blir Gess (Gb). Med undantag för ett sänkt E, blir Eb – ->Ess samt ett sänkt A, Ab –> Ass. Här följer en övning på detta: Blandade toner–>

Spela

If I were a boy-->
Grieg- I Bergakungens sal–>

Pianotoner -Quiz

Quiz – Keyboardtoner 1 –>
Quiz – Keyboardackord 1–>
Quiz – Keyboardackord 2–>

Improvisera på pianot

Slow Blues in Eb –>
Improvisation – hitta på i stunden
Spela bara på de svarta tangenterna till denna Blues i Eb
Håll dig till mitten och uppåt på pianot