Evas Särskilda skolhemsida

Här kommer det att ligga material för mina kurser för kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, KSU.

Det mesta handlar om musik men även en flik för bild och en för hemkunskap.

Varför har vi estetiska ämnen, musik och bild, på schemat undrar man ofta som elev och kanske som lärare i andra ämnen också.
1. Musik och bild är en viktig del i livet.
2. Musik och bild möjliggör för dej att lära känna dej själv.
3. I och med Musik och bild utvecklas du som person.

Skolverket skriver om ämnet Musik:
”Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används  en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.”

Syfte

Eleven ska i musiken ges möjligheter att utveckla sin förmåga att:
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer och
analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Central innehåll i Musik åk 4-6
Centralt innehåll i Musik åk 7-9