Evas Särskilda skolhemsida

Här kommer det att ligga material för mina kurser för kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, KSU.

Varför har vi estetiska ämnen, musik och bild, på schemat undrar man ofta som elev och kanske som lärare i andra ämnen också.
1. Musik och bild är en viktig del i livet.
2. Musik och bild möjliggör för dej att lära känna dej själv.
3. I och med Musik och bild utvecklas du som person.

Skolverket skriver om ämnet Musik:
”Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd samman­hang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och har bety­del­se för individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kul­turer och tidsperioder med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper i och om musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.”

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att:

  • sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer,
  • skapa musik samt uttrycka och kommunicera tankar och idéer i musikalisk form, och
  • uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och be­tydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Central innehåll i Musik Grundskolan –>