Musik Åk 4-6

Här är lite info om vad vi gör i Musik i Åk 4-6. Det är i Åk 6 som betyg sätts.

Centralt innehåll i Musik Åk 4-6–>

Centralt Innehåll

Musik Åk 4-6

MUSICERANDE OCH MUSIKSKAPANDE
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Musikframföranden.
Musikens verktyg
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Ackord-ochmelodiinstrument,bas och slagverk förmelodi-ochrytmspel eller för ackompanjemang.
 • Rytm,klang och dynamik,tonhöjd,tempo,perioder,taktarter,versochrefräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
Musikens sammanhang och funktioner
 • Ljudets och musikens fysiska,tanke-och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang.
 • Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Musik tillsammans med bild, text och dans.
 • Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Mer konkret…

Åk 4 ska du få lära dig:

 • Sånger inom olika stilar och tidsperioder
 • Att utveckla din förmåga att hålla rätt takt och rytm
 • Om hur du kan/bör använda din röst
 • Om hur man läser musikens språk. i form av ord, noter och andra symboler

Undervisning

I Åk. 4 lägger vi tonvikten på gemensam sång och rytm. Du kommer att få lära dig genom att:

 • Sjunga och musicera tillsammans
 • Använda din röst och några slagverksinstrument för att skapa rytm och takt
 • Tillsammans prata om och lära oss några ord och symboler man använder sig av i musik
 • Lyssna på musik/sång/rytmer
 • Använda uppvärmningsövningar och lära oss om rösten

I Åk. 5 bygger vi på med teori, samtal och analys av musik.
I Åk. 6 tränar vi på ackordspel, melodispel och att skapa musik.

Kunskapskrav Musik Åk 6—>

Förenklad Matris Musik Åk 6–>