Hörsel

Örats anatomi

Hörsel och balans–>

Vanligaste öronproblemen och hur behandla dem–>
Blunda-med-öronen hemsida–>

Tinnitus

Tinnitus är ett symptom, inte en sjukdom. Många kan ha haft det vid enstaka tillfällen men många lider av det ständigt.
Det kan vara en upplevd högfrekvent ton som ljuder för personen som lider av tinnitus.
Det kan vara som ett brummande, metalliskt ljud eller
Det kan vara som ett susande, pysande, pipande ljud.
Kommer av långvarig belastning som för t.ex musiker, verkstadsarbetare eller någon tillfälligt högt ljud, t.ex skott. 70-80% som får tinnitus blir av med det efter några veckor.
Lindra tinnitus genom att undvika starka ljud och buller. Lyssna på musik när du sover. Stressa mindre, få tid för återhämtning.

Så kan du lindra din tinnitus–>

Man kan inte blunda med öronen–>