Musik i Åk 7-9

Musik i Åk 7-9 ligger under den här fliken. Det är i Åk 9 som betyg sätts slutgiltigt.

Centralt innehåll i Musik Åk 7-9–>

Centralt Innehåll

Musik Åk 7-9

Musicerande och musikskapande
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp,ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
Musikens verktyg
 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Rytm, klang och dynamik,tonhöjd,tempo,perioder,taktarter,vers,refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
Musikens sammanhang och funktioner
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke-och känslomässiga påverkan på människan.
 • Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker.
 • Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Att spela ett instrument utvecklar hjärnan–>