Medeltiden

Ca 400 eKr – 1450

Medeltidens musik är en epok i musikhistorien som inträffade något senare än den övriga kulturella medeltiden. Viktiga händelser var uppkomsten av flerstämmighet i sången, t.ex. trecento-madrigalen, Guido av Arezzos notskrift och den gregorianska sången, den mässliturgi som fastställdes av påven Gregorius den store.

Kristendomen – Kyrkan är mäktig – Kyrkomusiker
Krigsmusiker
Trubadurer som uppvaktar sin Käresta!
Dansmusik; långdans, ringdans
Gycklare strå för underhållning
Instrument: Trummor, Trumpet, Flöjt, Fiddla, Mungiga, Säckpipa.

Medeltida Profan Musik

Lyssna till Strada Bransle–>
Lyssna -Medeltida profan musik–>

Medeltida Kyrklig Musik – Gregoriansk Sång

Lyssna till Gregorian chant – Deum verum–>
Lyssna till Alleluia–>

Kvinnliga tonsättare

Hildegard Af Bingen

Lyssna till Hildegard von Bingen – Ave generosa–>

Hildegard Af Bingen var en tysk benediktinsk abbedissa, författare, kompositör, filosof, kristen mystiker och visionär. Hon är en av de mest kända kompositörerna för helig monofoni, liksom den mest inspelade i modern historia. Hon är också känd för uppfinningen av ett konstruerat språk som kallas Lingua Ignota.

Kassia
Kassia född 805 eller 810 död någon gång omkring 865. Kassia var en bysantinsk abbedissa, poet och kompositör. Hon är en av de första medeltida kompositörerna vars noter både finns kvar och kan tolkas av moderna forskare och musiker. Kassia är anmärkningsvärt som en av endast två bysantinska kvinnor som är kända för att ha skrivit i sina egna namn under medeltiden, den andra är Anna Comnena.

Cirka femtio av hennes psalmer finns kvar och tjugotre ingår i ortodoxa kyrkans liturgiska böcker.

Lyssna till Kassia- Pelagia–>

Notskrift

Guido av Arezzo

Den italienska musikteoretikern Guido bodde länge i Arezzo, därav namnet. Han uppfann två begrepp som i hög grad underlättade musicerandet och som haft en avgörande betydelse framför allt för den moderna notskriftens tillkomst:
1. Namnen ut, re, mi som vi idag kallar do, re, mi.
2. Den guidoniska handen, som var en hjälp för minnet. Olika ställen på fingrarna fick namn efter de olika tonerna.

Vad är grejen med Medeltiden–>

Sjung

Psalm 112 Världens frälsare
Blinka lilla stjärna – som parallellorganum –> 
Madrigal – A De la Halle –>  
Madrigal – Gittab –>
Madrigal – Bastab –>