Modernism

1900-

Nu experimenterar man med musiken. Gränserna för vad som är tillåtet flyttas.
Inom Impressionismen löser man upp melodin och man skildrar ögonblicket som man även gör inom konsten. (Satie)
I Neoklassicism vävs nya idéer in i musik med mer klassisk form. Det låter modernt men inte konstigt. (Stravinskij)
Expressionismen är en reaktion på impressionismen. Den är atonal, utan tonart, alla toner har samma värde och bryter mot alla former och regler. (Schönberg, tolvton)
Konkret och elektronisk musik är musik skapad av inspelat ljud eller på elektroniska instrument. (Stockhausen)

Eric Satie (1866-1925)

(Pre) Impressionism. Fransk kompositör och pianist. Känd för sina korta pianostycken, t.ex Trois Gymnopedies och Trois Gnosiennes. Ses idag som en föregångsman till impressionismen. Nära vän till Claude Debussy.

Satie- Gymnopedie 1–> Ur trois Gymnopedie

Richard Strauss (1864- 1949)

Senromantiker. Kännetecknande för det sena 1800-talets orkestermusik är bl.a stora orkestrar och utomjordiska teman. Richard Strauss var inte släkt med Straussarna i Wien.

Strauss- Also Spracht Zarathustra–> Zarathustra var en iranska poet, filosof och religionsstiftare som levde ca 1700 f.Kr.

Claude Debussy (1862- 1918)

Debussy är impressionisternas skapar, fullkomnare och avslutare. Ingen tidigare epok har så dominerats av en enda person som här. Musiken skulle vara ett måleri i färger, klangfärger. Debussy ville med musiken beskriva stundens intryck, fri från den klassiska dur och moll tonaliteten. Ravel anses höra till impressionisterna men har egentligen en helt egen stil.

Claude Debussy- Clair de Lune–> Ur Suite Bergamasque

Maurice Ravel (1875-1937)

Ravel- Bolero–> Bolero består bara av en melodi och ett sidotema, repeterad om och om igen, ca 14 minuter, men med olika orkestreringar. En virveltrumma spelar samma rytm hela stycket igenom.

Igor Stravinskij (1882 -1971)

Rysk kompositören som levde länge. Han hade olika kompositions stilar under sin levnad, bl.a Neoklassicistisk och seriell Tolvtonsteknik.

Våroffer – Danse Sacrale –> Balletten Våroffer framfördes första gången 1913. Den har speciellt utmärkande rytmer.

Carl Orff (1895-1982)

Orff- O Fortuna – ur Carmina Burana–>

SPELA

O Fortuna –> BW + triangel & trumma
O fortuna –> Orff instrument
Strauss -Also so sprach Zarathustra –> ackord, gittab