Notlära

Det är mycket som vi ska hinna med i musiken. Vi ska bekanta oss med Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Notlära 1–>
CDE-sången–>
Call & Response Game (Cuckoo)–> 4 fat = 1 takt, potatisar som noter…
Rhythm & The Beat –>
Rhythm –>
Höst övning–>
Deteggtive -Enkel rytm–>
Rhythm Play –> 1/4 not/paus, 1/8
Believer- Imagine Dragons –> We will rock you -rytm
Jump in the line, latin–> 1/4, 1/8, , 1/16,
6/8 taktart –>

Minuet -J.S–> 3/4 takt
Forte vs Piano -Aria en eco II – M. R. Delalande–>
Spela med till Dance of Suger Plum Fairy–>
Turkisk Marsch – W. A. Mozart –> Trumma, Maracca, Bjällror, Claves, Triangel
Passacaglia for Harp and Rhythm Sticks –> Händel
A-B-A form- Le Basque – Marin Marais ->

Spela med till Angry Birds –>
Moana–>
Trollkarlen från Oz- Ovan regnbågen–>
Frozen- Let it go–>
Indiana Jones–>

Body Percussion med kniviga rytmer–> 1/16 figurer

A-A-A-B form i 10 Riff-->

I want to break free – Queen–> 1/4, 1/8, markeringar >

Rytmisk övning–> Även olika taktarter
Fler rytmiska övningar–>
MusikPlay- Musik och notlekar på Engelska–>
Sången –C-D-E Sound of Music–>
Notövning med tärning – C-G–>
Rytmdiktat –> 1/4 not/paus, 1/8
Musiklära–>
Time Signatures –>

Skalor med BW Uppåt –>
Skalor med BW Nedåt –>

Symboler och tecken i notsystemet