Musikord

Puls-”klappa takten”, en följd av slag med samma mellanrum
Tempo-hur fort det går

Kanon-två eller flera grupper sjunger samma visa men börjar inte samtidigt
Rytm-
en följd av slag som inte har samma mellanrum, det som gör att låten svänger
Repris
-man sjunger eller spelar samma sak en gång till
Taktart-hur många slag det är i varje takt. Exempel på taktarter är tretakt och fyrtakt

Fjärdedelsnot-en not det får plats fyra av i en takt om låten går i fyrtakt
Åttondelsnot-en not det får plats åtta av i en takt om låten går i fyrtakt
Halvnot-en not det får plats två av i en takt om låten går i fyrtakt
Helnot-en not det får plats en av i en takt om låten går i fyrtakt
Paus-det finns olika långa pauser men vi övar inte in namnen. Man spelar inte i pausen.

Unison-alla sjunger likadant tillsammans
Vers
-en del av en låt som återkommer med samma melodi men inte samma text
Refräng
-en del av en låt som återkommer med samma text och melodi
Melodi
-toner i en följd efter varandra
Ackord
-några toner man spelar samtidigt och som låter bra ihop
Genre-
musikstil, till exempel pop, opera eller blues

Klang-ljudets kvalité, om det låter till exempel klart, dovt eller hest
Tajming
-att man, när man spelar tillsammans, har rätt rytm och tempo och spelar ”på rätt ställe”
Gehör
-att man kan lyssna på en ton eller en melodi och återge den likadant

Fortsatt träning på begreppen, framför allt att själv kunna använda dem när man pratar om musik och musicerande.

TESTA DIG

Musikkunskap–>
Instrumentgrupper–>
Instrumentkunskap–>
Musikbegrepp 1 –>
Musikbegrepp 2 –>
Musikbegrepp 3 –>

Mer test…

Testa Ensemble Ord och Begrepp–>