Musik i Åk 9

Nu i åk 9 jobbar vi i musiken med:

Musiklyssning
Musikhistoria Pop och Rockhistoria, med tillhörande sång och spel, samt eget skapande -Blues.
Ensemblespel
Musikens påverkan
Låtanalys
Musik i Film – musiksätt egen film

Det som examineras är att DU:

– deltar aktivt i genomgångar, i gemensam sång, övningar och redovisningar
– redovisar en enkel basstämma
– lämnar in en musiklyssningsuppgift
– redovisar blues med spel och text
– redovisar eller inlämning av slutarbete i pop och rockhistoria
– redovisar ensemblespel

Populärmusikens historia –>
Låtanalys –>
Låtanalys –>
Skriva blues–>
Musik i film –>
Musikens påverkan –>
Upphovsrätt –>