Musik i Åk 9

Nu i åk 9 jobbar vi i musiken med:

Musiklyssning
Pop och Rockhistoria, med tillhörande sång och spel, samt eget skapande.
Ensemblespel
Musikens påverkan
Låtanalys

Det som examineras är att DU:

– deltar aktivt i genomgångar, i gemensam sång, övningar och redovisningar
– redovisar en enkel basstämma
– lämnar in en musiklyssningsuppgift
– redovisar blues med spel och text
– redovisar eller inlämning av slutarbete i pop och rockhistoria
– redovisar ensemblespel

Kunskapskrav i Musik åk 9 —>
Kunskapskrav i Musik Åk 9 tabell –>
Kunskapskrav -Förmågor-Konkretiserad Betyg -Åk 9–>