Musik i Åk 8

Nu i åk 8 jobbar vi i musiken med:

Puls & Rytm
Sång
Ensemblespel
Rytmik & Notlära
Melodispel på piano
Låtskrivning- digitalt skapande
Musikhistoria Folk- och Världsmusik med tillhörande sång och spel
Radioreklam (musik i reklam)

Det som examineras är att DU:

– aktivt deltar i genomgångar, gemensam sång, övningar och redovisningar
– redovisar ensemblespel
– gestaltningsuppgift -valfri redovisning
– redovisning av melodispel på piano
– redovisning av egen låt

Varför har vi musik i skolan? –>
BBC om Musik i skolan, Bedford –>
Folk & Världsmusik –>
Notlära–>
Radioreklam –>
Låtskrivning –>