Musik i Åk 8

Nu i åk 8 jobbar vi i musiken med:

Puls & Rytm
Sång
Ensemblespel
Rytmik & Notlära
Melodispel på piano
Låtskrivning- digitalt skapande
Gestalta musikaliska element i kombo med t.ex bild, rörelse.
Musik i film, reklam

Det som examineras är att DU:

– aktivt deltar i genomgångar, gemensam sång, övningar och redovisningar
– redovisar ensemblespel
– gestaltningsuppgift -valfri redovisning
– redovisning av melodispel på piano
– redovisning av egen låt