Skapa musik

Gör musik/melodi till barnvisetext

Gör ny melodi till barnvisa–>

Bä bä Lollipops–>
Bä bä gick på restaurang–>
Bä bä med Pugh Rogefelt–>
Bä bä- Dance–>

Gör text till musikbakgrund

Gör en låt om ________

Textmall

(med låtsasord. Använd lika många stavelser i din text):
Vers 1: 
Baba baba – baba ba – Ajaj ajaj – ajaj aj
Nana nana- nana na – Blajblaj blajblaj- Blajblajblaj
Blabla blabla- blabla bla-mojmoj mojmoj mojmoj moj
Najnaj najnaj –najnaj naj- hojhoj hojhoj-hojhoj hoj

Refräng:
Lala lala – lala la
Dada DaDa- daah
Lala lala – lolo looh
Nene nene – nah
Dudu dudu – dudu duuh
Kacka kacka – kaah
Mene mana mommo heba – haah

Vers 2: 
Bli bli bli bli – blablabla  –  Moj moj moj moj – ojojoj
Agga – gagga – höhöhö  –  blablabla  –  Oj oj oj oj 
Nejnej nejnej – nejnejnej – titta titta – sassa dej
Hejhej hejhej – hejsan svejsan hej

Låtskap- TEXT–>

Digitalt skapande

Skapa jingel med ett instrument i Garageband–>
Loopar i GB -DJ stil–>
Gör en Hiphop låt i GB 1-Trummor o Bas–>
Gör en hiphop låt i GB 2- Delar, Förläng, Lägg på Rapp–>
Gör en egen jullåt–>
Julord, om du inte valt–>

Analogt skapande

Gör egna instrument och ett band–>