Musik i Åk 7

Nu i åk 7 har vi fokus på att jobba med:

Puls och Rytm
Sång –>
Ackordspel på gitarr
Ackordspel på piano
Musikhistoria Västerländsk Konstmusik med tillhörande sång och spel
Digitalt skap
Musik i Serier
Ensemblespel
Percussion, främst Djembe
Låtanalys

Det du examineras på är att DU

– deltar aktivt under genomgångar, vid övning och i diskussioner
– gör en redovisning av sång samt ackordspel på gitarr och piano
– deltar och är med i diskussioner i musikhistoria
– visar prov på instrumentkunskap genom lyssnings exempel
– deltar i ensemblespel i övningar och uppspel


Puls, rytm och takt
–>
Gitarr, nybörjare –>
Piano ackord –>
Klassisk musikhistoria –>
Trumspel –>
Digitalt skap i Bandlab –>
Låtanalys –>
Musikinstrument –>